Het (échte) Hunebedhuis

achtergrondinformatie,
relevante artikelen en correspondentie online

Veronica Veen


laatste nieuws
VRAGEN IN DE GEMEENTERAAD
juni 2006Voor Groen-Links-gemeenteraadslid Hans Marskamp was de oneerlijke actie van het Hunebedcentrum en de schijnbare steun hiervoor van B en W van Borger - Odoorn een reden om een serie pittige vragen aan het college te richten:letterlijke tekst van de vragen:


Vraag van GL aan het college betreffende het Hunebedcentrum te Borger. Wij hebben het bouwplan dat ter inzage is gelegd voor de bouw van een prehistorische woning bij het Hunebedcentrum ingezien.

Het college is voornemens hieraan mee te werken door middel van een tijdelijke vrijstelling o.g.v. art. 17 WRO.

Deze vrijstelling is nodig omdat gebouwd wordt in strijd met het recent vastgestelde bestemmingsplan dat na jarenlange strijd ter plaatste tot stand is gekomen.

Bij de ter inzage liggende stukken ontbreekt de motivering van het gemeentebestuur waarom men hieraan meewerkt.

Graag horen wij van het college wat de afweging is geweest om haar medewerking aan dit bouwplan te verlenen.

Wij vragen ons daarbij af of het verstandig dat het college hieraan meewerkt gezien de perikelen en gevoeligheden in de buurt in het verleden rond de totstandkoming van het Hunebedcentrum ? Met andere woorden mag je als gemeentebestuur de bewoners van de Hunebedstraat c.q Borger Oost dit aandoen?

Is het tijdstip van ter inzage legging gezien de op handen zijn de vakantie periode wel netjes gekozen?

Hoe verhoudt dit initiatief van het Hunebedcentrum tot de in het verleden door mevrouw Veen ontplooide en in eerste instantie door de wethouder gesteunde initiatieven?

Waarom wordt in de brief die het college gestuurd heeft naar mevrouw Veen niet vermeld dat de gemeente indeze wel degelijk een zelfstandige afweging heeft gemaakt. De gemeente doet voorkomen of zij gehouden is de aanvraag in behandeling te nemen en positief te benaderen? Waarom wordt meegewerkt op deze locatie? Is het in het kader van de verkeersdrukte en spreiding van toeristische attracties en de oorspronkelijke opzet en intenties van dit plan, zoals destijds verwoord door mevrouw Veen, de nu buitenspel gezettte initiator van het geheel, een kleinschaliger aanpak op een afzonderlijke locatie niet wenselijke?

Is de tijdelijke vergunning voor maximaal 5 jaar de aanloop naar een definitieve regeling na ommekomst van die termijn?

De motivering van het Hunebedcentrum is immers achteraf geleverd. Wij hebben twee weken terug van de ambtenaar begrepen dat de ter inzagelegging wachtte op de onderbouwing van de tijdelijkheid door het Hunebedcentrum. Waarom is deze onderbouwing naar het lijkt geantedateerd op 23 mei 2006?

De woorden "in principe heeft de boerderij een tijdelijk karakter" en "vooralsnog wordt niet gedacht aan een tijdelijke status. spreken boekdelen

Draagt de gemeente op enige wijze bij aan het tot stand komen van deze prehistorische woning?

Bezwaarschrift Stichting Eanna
d.d. 22 juli 2006De brief opent in een nieuw venster.

open brief
vervolg brief

Brief Veronica Veen aan College B en W
d.d. 26 juli 2006De brief opent in een nieuw venster.

open brief
vervolg brief
slot briefDe bijlagen openen in een nieuw venster.

bijlage 1: Bouwaanvraag steentijdboerderij
bijlage 2: Plattegrond (linkerhelft)
bijlage 2b: Plattegrond (rechterhelft)
bijlage 3: Tijdelijkheid vlg. H. Wolters, d.d. 23 mei 2006

Formeel bezwaar Veronica Veen aan College B en W
d.d. 27 juli 2006De brief opent in een nieuw venster.

open brief
vervolg briefDe bijlage opent in een nieuw venster.

bijlage: Verslag telefoongesprek met wethouder J. Bruintjes, d.d. 11 dec. 2003

Dagblad van het Noorden
(17 aug. 2006)

Klik op bovenstaand artikel voor een vergroting.

Zie onder de button Artikelen de meest recente publicaties.