Het (échte) Hunebedhuis

achtergrondinformatie,
relevante artikelen en correspondentie online

Veronica Veen


vriendenkring
Word vriendin of vriend van de

Vriendenkring van het HunebedhuisjeBijna is het zover. Het Trechterbeker-huisje krijgt vaste grond onder de voeten. Begonnen als de droom van Veronica Veen van Inanna komt nu de reconstructie van een echt huisje van de hunebedbouwers steeds dichterbij. Uiteraard gaat dit gebeuren op Drentse bodem vlakbij een hunebed en op een zo authentiek mogelijk stukje grond. Het huisje zal een centrum worden van educatieve, wetenschappelijke, spirituele en speelse activiteiten, ge•nspireerd door de Trechterbekercultuur (3400-2850vC).


Deze prehistorische samenleving, onze meest aansprekende godin-cultuur, zocht de harmonie tussen mens en natuur in een vreedzame, egalitaire manier van leven die op kleinschalige landbouw gebaseerd was. Hun maatschappijvorm waarin vrouwelijke waarden centraal stonden, kan voor de moderne, hektische en individualistische mens een bron van nieuwe inspiratie betekenen.

Als eerste aanzet is al najaar 2002 een graanspiekertje (een klein opslaghuisje voor koren) verrezen, dat voorlopig naast het Nationaal Hunebed-Informatiecentrum (NHI) in Borger zal staan, gecombineerd met een tentoonstelling over TRB-huizenbouw en met twee lezingen daarover. Dit alles op een feestelijke en muzikale wijze gepresenteerd. En de tentoonstelling reist nu rond.


Ook jij kunt je steentje bijdragen aan de creatie van deze bewustwordingsplek, waar de bezinning op de plaats van de mens in het grote geheel, het netwerk van leven, vrucht kan dragen.
In 2002 is de Vriendenkring van het Hunebedhuisje opgericht, die zich als doel stelt mensen op dit ideaal te verenigen en de bouw van het huisje en haar natuurlijke setting met raad en daad bij te staan. Ook stelt de vriendenkring uit haar fonds gelden beschikbaar om delen van de bouw of de inrichting van huisje en veld, die niet gemakkelijk gesubsidieerd kunnen worden, alsnog te financieren.

Hoe wil jij het hunebedhuisje ondersteunen? Financieel? Word dan lid van deze Vriendenkring door vanaf €15,- p. j. over te maken. Of daadwerkelijke hulp en/of met producten in natura? Vermeld dat dan op je giro of neem contact op met Veronica Veen.


En dan de voordelen. Voor je lidmaatschap ontvang je minstens twee keer per jaar een nieuwsbrief om je op de hoogte te houden van de voortgang van het project, alsook uitnodigingen voor lezingen, tentoonstelingen en andere relevante activiteiten.


Welkom in de kring!


Je kunt het betreffende bedrag overmaken op giro 734674 t.n.v. Veen inz. Inanna, 2021 EK, Haarlem.


Feestelijke oprichtingsbijeenkomst van de Vriendenkring van het Hunebedhuis, 20 sept. 2002.Eerste aankopen voor het Hunebedhuis in oprichting door de Vriendenkring.