Het (échte) Hunebedhuis

achtergrondinformatie,
relevante artikelen en correspondentie online

Veronica Veen


correspondentie (3)
Briefwisseling vanaf voorjaar tot en met zomer 2006. Nu het er naar uitziet dat de correspondentie met de directeur en het bestuur op niets is uitgelopen, richt Veronica Veen zich vervolgens tot de gemeenteraad en het college van de gemeente Borger-Odoorn.

In de eerste brief wordt een korte evaluatie van het voorafgaande gegeven. De brief is voorzien van een groot pakket relevante bijlagen.vervolg op pagina    1    2    (3)    4


Brief aan Gemeenteraad
(4 apr. 2006)

Klik op bovenstaand document voor een vergroting.Bijlagen bij bovenstaande brief


- 1.   recente correspondentie met directeur en bestuur Hunebedcentrum (zie correspondentie pagina 2 van deze website)
- 2.   bijlage aan brief bestuur dd. 3-11-05 (zie pagina 2 van de correspondentie op deze website)
- 3.   opzet hunebedhuisproject
- 4.   substantiele artikelen uit pers (zie onder artikelen op deze website)
- 5.   verrekening proefproject
- 6.   foto verplaatste graanspieker
        en foto gebruik als fiets- en klimrek

        (zie foto's in klein formaat ook hieronder)


Brief aan B en W
(4 apr. 2006)

Klik op bovenstaand document voor een vergroting.
Brief aan College en Raad
(28 apr. 2006)

Klik op bovenstaand document voor een vergroting.


Bijlage bij bovenstaande brief


- Verslag telefoongesprek wethouderUit bovenstaand vastgelegd (en goedgekeurd) gesprek blijkt op zijn minst dat de gemeente steeds medewerking heeft verleend en op zijn zachts gezegd 'enige' verwachtingen heeft gewekt. Inderdaad is er sindsdien vaak met ambtenaren van de gemeente overlegd (om te beginnen over de plek).

De gewekte verachtingen blijken ook de brief zelf.
Brief aan College en Raad
(10 mei 2006)Spullen voor afbouw, onderhoud en educatief werk bleken in het Hunebedcentrum verloren te zijn gegaan. Nog erger: Veronica Veens hunebedhuisproject bleek in de Hunebedcourier ineens gebracht te worden als een initiatief van het Hunebedcentrum.
Klik op bovenstaand document voor een vergroting.Artikel Activiteiten Hunebedcentrum 2006
Brief aan bestuur Hunebedcentrum
(11 mei 2006)

Klik op bovenstaand document voor een vergroting.
Brief van de gemeente
(23 mei 2006)Met rechts-beneden een fax-bericht terug aan de griffie van de gemeente.
Klik op bovenstaand document voor een vergroting.
Brief van college van bestuur
(2 juni 2006)

Klik op bovenstaand document voor een vergroting.


Deze voorlopige brief van het college van bestuur van de gemeente Borger-Odoorn kan toch wel als een schamel antwoord gezien worden op een gigantisch pakket materiaal.

Het laatste woord is hier nog niet over gezegd.

Op pagina 4 volgt de eventuele fase 4.
vervolg op pagina    1    2    (3)    4