volgt: kopie van oorspronkelijke subsidie-aanvraag

hieruit blijkt dat de uitgave het plan totaal volgde, ware het niet dat er een storm tussenkwam, er veel meer gereisd is naar archeologische parken (bleek veel interessants op te leveren) en dat ipv het begrote tentoonstellingswandje een totale tentoonstelling ontstond, die nog steeds aangeboden kan worden.Verrekening 2002

Toelichting verrekening:

Laatste blad

NB: afrekening over 2003 volgt nog.

In 2003 nog twee afbouwweekends (helaas met kou en sneeuw) incl. 2 lezingen. Plus midweek i.v.m. afbraak tentoonstelling, waarvan het Hunebed Centrum niet eens tegemoet wilde komen in de reiskosten!

Verder liggen er nog veel materialen en gereedschappen in het Hunebed Centrum, nodig voor de afbouw en eventueel licht onderhoud.