Het (échte) Hunebedhuis

achtergrondinformatie,
relevante artikelen en correspondentie online

Veronica Veen


correspondentie
Deze pagina's bevatten briefwisselingen rond het bouwen van het hunbedhuis in Drenthe. De stukken zijn integraal gescand en als jpg-bestanden op deze website geplaatst.

U kunt de bestanden downloaden en/of printen ten behoeve van eigen gebruik.

Door op een artikel te klikken, opent het in een nieuw scherm in een groter, goed leesbaar formaat (100dpi; ca. 800x1100px).vooraf


Voorafgaande aan de vaak deprimerende briefwisseling tussen het Hunebedcentrum en Veronica Veen als coördinatrice van alle projecten, volgt hier eerst een aantal positief gestemde brieven, stukjes, adhesiebetuigingen, enz. uit de optimistische begintijd.

In die tijd werd Veronica Veen ook gevraagd om een bijdrage te leveren aan het jaarlijkse internationale symposium van experimentele archeologie, dat jaar gehouden in Oldenburg. Ook voor het jaar erna schreef zij een bijdrage: 'Bouwen vanuit de bomen', waarin nieuwe inzichten werden vastgelegd die uit de proefprojecten (o.m. studiereizen in binnen- en buitenland naar alle relevante prehistorische parken en de bouw van de eigen graanspieker) naar voren waren kwamen.

In dit stadium was het nog onvoorstelbaar dat Veronica voor het piece de resistance van het project, het bouwen van het trechterbeker-woonhuis gepasseerd zou kunnen worden. De proefprojecten waren onder haar inspirerende en enthousiaste leiding immers volkomen geslaagd. En bovendien zette zij ook nog twee tentoonstellingen op de wereld hierover, gevolgd door een boekje (zie de buttons in de linker kolom).


Overleg met dr. Haio Zimmermann (de opgraver van het Flögeln-woonhuis)
en drs. Ernest Mols (de ontwerper van onze graanspieker),
tijdens een van de studiereizen naar o.m. Wilhelmshaven, Duitsland.

(foto Veronica Veen)

Overzicht van de correspondentie op deze pagina:

  • Nieuws voor de Drentse media (persbericht)
  • Uitnodiging oprichtingsbijeenkomst Vriendenkring
  • E-mail persbericht 'Plannen Hunebedhuisje'
  • Lecture by V. Veen, 'Experience from within'
  • Engelstalig affiche
  • Proposal for lecture Wien 2003

vervolg op pagina    (1)    2    3    4

Nieuws voor de Drentse media (persbericht)
(sept. 2002)

Klik op bovenstaand document voor een vergroting.
Uitnodiging oprichtingsbijeenkomst Vriendenkring
(sept. 2002)

Klik op bovenstaand document voor een vergroting.


Eerst aankopen voor het Hunebedhuis door de Vriendenkring.Oprichtingsbijeenkomst van de Vriendenkring
van het Hunebedhuis, 20 sept. 2002.

Plan bouw Hunebedhuisje
(sept. 2002)

Klik op bovenstaand document voor een vergroting.
Lecture by V. Veen, 'Experience from within'
(2002)

Klik op bovenstaand document voor een vergroting.
Programma symposium
(2002)

Klik op bovenstaand document voor een vergroting.
Engelstalig affiche
(2002)

Klik op bovenstaand document voor een vergroting.
Proposal for lecture Wien 2003
(2003)

Klik op bovenstaand document voor een vergroting.
Op pagina 2 vindt u de briewisseling (met belangrijke bijlagen)
van Veronica Veen met de directeur en het stichtingsbestuur
van het Hunebedcentrum.

Pagina 3 bevat correspondentie aan (en van)
het College en Gemeentebestuur van de Gemeente
Borger-Odoorn.
vervolg op pagina    (1)    2    3    4