Het (échte) Hunebedhuis

achtergrondinformatie,
relevante artikelen en correspondentie online

Veronica Veen


Boekje:

Een nieuw bestaan met het graan
Een nieuw bestaan met het graan. Leven, wonen en wereldbeeld in de hunebed-tijd.


Dit boekje is de neerslag van de eerste tentoonstelling die in breder verband het leven, wonen en het wereldbeeld presenteert van de meest aansprekende cultuur uit onze Nieuwe Steentijd, die van de hunebedden.

De her en der verspreide, vaak zeer recente onderzoeksresultaten werden verzameld door kunsthistorica en cultureel antropologe Veronica Veen. Zij voegde hieraan nog het nodige toe en stelde vervolgens deze tentoonstelling samen: van concept, vorm en inhoud tot foto's, teksten en vele objecten.

Zo ontstond een gevarieerd beeld, waarin symbolische aspecten en de beleving van het huis als intoeme vrouwenwereld niet werden vergeten. Dit alles was eerder te zien in het Drentse museum Borger, en museum Flehite in Amersfoort verzorgde een nieuwe presentatie, waarbij de sfeer van een prehistorische woning werd opgeroepen.

Het boekje opent met een uitgebreide inleiding waarin de geschiedenis van het onderzoek wordt verteld en het grote historische belang van de Neolithische Revolutie wordt uitgelegd met de belangrijke rol van het graan daarbinnen. Daarna wordt op de gevolgen van deze cultuuromslag in Nederland ingegaan, met als hoogtepunt de Trechterbeker-cultuur met haar hunebedden en haar rijke symbolische systeem.

Dan volgt het tentoonstellingsgedeelte, opgebouwd uit drie delen, die organisch in elkaar overvloeien: geschenken van de aarde, de geborgenheid van het huis, en het opslaan van het graan, inclusief een verslag van de bouw van het prehistorische graanspiekertje (opslaghuisje) in Borger.

Naast de informatieve teksten zijn er ook de heel persoonlijke, lyrische ontboezemingen te lezen van de denkbeeldige graanpriesteres Eanna, als een soort commentaren vanuit de cultuur zelf.


drs. Veronica Veen, Haarlem 2004, rijk geïll.
€ 11,50 (incl. verzenden)

Bestellen


Bovenstaand boek is te bestellen door het betreffende bedrag over te maken op giro 734674 t.n.v. Veen inz. Inanna, 2021 EK, Haarlem.

Het boekje worden u dan zo snel mogelijk toegestuurd.